powrt

Domy energooszczędne

Budynki energooszczędne oraz pasywne to innowacyjne rozwiązanie w budownictwie. Charakteryzują się głównie poprawą parametrów budynku. Dzięki temu uzyskuje się wyższą jakość i trwałość budynku oraz prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania. Nie jest to nowa technologia, tylko ulepszone rozwiązanie, co bez wątpienia jest ich ogromną zaletą. Bazuje, bowiem na sprawdzonych już technologiach i można je zastosować w każdym budynku (który dzięki temu, automatycznie zwiększa swoją wartość rynkową).

Budynki pasywne, z racji mniejszego zapotrzebowania na energię – są tańsze w przypadku zastosowania takich instalacji jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne itp., które – jako alternatywne źródła energii – emitują mniej szkodliwych gazów, pozwalając chronić środowisko naturalne.

Często są mylone z domami energooszczędnymi. Posiadają jednak lepsze parametry izolacyjne. Nie stosuje się w nich hydraulicznego systemu grzewczego, tylko – wentylacyjny. Ponadto wykorzystuje się odzysk zewnętrznej energii z promieni słonecznych oraz wewnętrznej – pochodzącej od mieszkańców domu i urządzeń elektrycznych.

Zapotrzebowanie na energię w takim budynku jest ośmiokrotnie niższe niż w technologii tradycyjnej.

Idea tych budynków jest ogólnodostępna, stąd może z niej skorzystać każdy – bez ograniczeń. Nazwa „budynek pasywny” pochodzi od wykorzystania pasywnych form ogrzewania (pompa cieplna), zamiast aktywnych systemów ogrzewania.

W budynkach pasywnych najważniejsza jest maksymalizacja zysków energetycznych oraz ograniczenie strat ciepła, co można osiągnąć dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, okna). W budynkach tych, często stosuje się gruntowy wymiennik ciepła, przez który zimą przechodzi przefiltrowane już powietrze i tam jest wstępnie ogrzewane. Stamtąd dostaje się do rekuperatora, w którym podgrzane jest dodatkowo powietrzem z wnętrza budynku. Dzięki temu następuje cyrkulacja powietrza i w okresie zimowym nie ma potrzeby wietrzenia budynku, tak jak w tradycyjnych domach. Tego typu dogrzewanie stosuje się w okresach zimowych, gdy temperatury są szczególnie niskie. W pozostałych okresach roku ciepło zostaje zaspokojone dzięki promieniom słonecznym oraz energii wewnętrznej budynku (urządzenia elektryczne, mieszkańcy).

Oprócz ścian zewnętrznych, ogromne znaczenie mają okna, które w tego typu budynkach powinny się znajdować od strony południowej, a na pozostałych elewacjach – ich liczba powinna być ograniczona. Okna – podobnie jak ściany zewnętrzne, muszą charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Mogą to być okna drewniane, ale również PCV. Powinny jednak posiadać specjalną ramę, zaopatrzoną we wkładkę termiczną oraz szyby zespolone z potrójnym szkleniem. Dzięki temu pomiędzy szybami powstają dwie komory, które po wypełnieniu gazem szlachetnym (np. argonem) – charakteryzują się większą energooszczędnością, niż w momencie wypełnienia powietrzem. Ważne jest również odpowiednie uszczelnienie okna oraz zastosowanie szkła, które będzie się charakteryzować współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego – większym niż 50%.

Istotą budynków pasywnych jest ograniczenie zużycia energii niezbędnej do bieżącej eksploatacji budynku oraz w głównej mierze – ośmiokrotna redukcja zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody, co z kolei wiążę się z mniejszą emisją dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Energię cieplną wytwarza się dzięki zastosowaniu pomp ciepła, gruntowych wymienników ciepła, kolektorów słonecznych, czy urządzenia opalanego biomasą – pozwalających na pozyskanie czystej energii (przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska).

Dom pasywny to idealne rozwiązanie dla rodzin chcących obniżyć koszty utrzymania budynku, i pozostających jednocześnie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.